Home » Begeleiding hoogbegaafdheid: Zo pak je dat aan

Begeleiding hoogbegaafdheid: Zo pak je dat aan

  • by

Hoogbegaafdheid is voor velen hetzelfde als intelligent en zeer slimme met hoge universitaire prestaties. De realiteit is spijtig genoeg helemaal anders.  Veel van deze hoogbegaafden haalden niet eens een  hebben niet eens een (universitair) diploma. Aan de basis van deze ondermaatse schoolse prestaties liggen verveling en gebrek aan motivatie. Vaak komen deze kinderen en jongeren in de problemen, zowel met zichzelf als met hun omgeving. Alleen met een aangepaste begeleiding raken ze daar uit, anders wordt hun levenssituatie uitzichtloos.  De nood aan begeleiding hoogbegaafden is opvallend groot. Daarbij staat de school en de naaste omgeving van deze jongeren centraal.

Wat is hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafde kinderen en jongeren hebben een hoog IQ met een minimum van 130 en hebben uitstekende sociale vaardigheden, een subtiele motoriek, een brede interesse, een hoge creativiteit en een sterk geheugen. Ze beschikken over een groot doorzettingsvermogen en kunnen vooral goed omgaan met oudere kinderen

Problemen van hoogbegaafden 

De problemen waarmee hoogbegaafde kinderen en jongeren vaak te maken krijgen situeren zich vooral op het sociale vlak. Die hangen vooral af van hun individuele eigenschappen en hun omgevingsfactoren. Ze hebben het vooral moeilijk met fysieke zwakte, zwakke sociale vaardigheden, weinig interesses, emotionele instabiliteit, problemen met sociale acceptatie, en pestgedrag. Ze worden vaak  genegeerd worden door hun leeftijdsgenoten.

Hulp en ondersteuning

Niet alleen de hoogbegaafden, maar even goed hun ouders en hun gezinsleden hebben nood aan aangepaste hulp en ondersteuning. Dat is niet alleen het geval tijdens hun schoolloppbaan maar ook bij hun gedrag en hun opvoeding.

Hoogbegaafden: Hoe aanpakken?

De school heeft een belangrijke taak bij de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Maar er zijn ook andere factoren waar we best rekening mee houden. Hoogbegaafden hebben vooral nood aan:

  • Een schoolse omgeving die bekend is met deze problematiek en bereid is tot het inschakelen van buitenschoolse ondersteuning
  • Erkenning en begrip
  • Coaching
  • Rust en respect zonder stress en tijdsdruk
  • Nadruk op kansen in plaats van tekortkomingen
  • Een aangepaste communicatie
  • Vertrouwen
  • Objectieve observatie en duidelijk plan van aanpak

Leave a Reply

Your email address will not be published.