Home » EHBO voor iedereen

EHBO voor iedereen

  • by

Er is haast niemand die niet weet wat EHBO is. Voor degenen die het nog niet wisten, dit houdt in: Eerste Hulp Bij Ongelukken. Dit is alle zorg die van groot belang is om direct toe te passen in het geval van ongevallen en/of verwondingen. Hierbij kun je denken aan: iemand die een lelijke val maakt en hierbij zijn hand openhaalt, iemand die een glas hete thee over zich heen krijgt en brandwonden eraan overhoudt of iemand die een aanrijding heeft gehad en zijn arm heeft gebroken. Kortom, het is gericht op het verlenen van hulp en zorg bij verwondingen.

Belang van EHBO

Omdat de bevolking alsmaar blijft groeien en de druk op de zorg enorm is, leidt dit tot schrijnende situaties waarbij mensen te lang moeten wachten voor hulp in dergelijke gevallen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot verslechtering van de wonden, herstel belemmeren of vertragen en in de ernstige gevallen kan dit leidenn tot een overlijdensgeval. Het is daarom van cruciaal belang dat men zich leert voorbereiden op alle mogelijke situaties waarin EHBO nodig zou kunnen zijn. Een simpele en effectieve manier om dit te doen, is door het volgen van een EHBO cursus. Dit is een relatief eenvoudige cursus waarbij men alle belangrijke kennis en vaardigheden krijgt aangeleerd.

EHBO cursus

Een EHBO cursus kent verschillende vormen en soorten. Zo kan het uiteenlopen van een eendaagse cursus voor beginners, waarbij alleen de basis wordt aangeleerd, of een cursus die een aantal weken duurt, meerdere bijeenkomsten en toetsmomenten heeft en waarbij mensen het fijne ervan worden aangeleerd. Elke vorm van een EHBO cursus is echter effectief en doeltreffend. Een andere mogelijkheid op het gebied van EHBO, is het volgen vann een BHV cursus. Dit is iets uitgebreider, omdat het gericht is op het bedrijfsleven. Hierbij worden niet alleen de basiselementen bijgebracht, maar ook cruciale aspecten die op de werkvloer van belang zouden kunnen zijn, zoals hoe om te gaan met een crisissituatie en het beschermen van de medewerkers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *